Hướng dẫn chèn giá vàng, biểu đồ giá vàng vào website

Hướng dẫn chèn bảng giá vàng, biểu đồ SJC vào website/blog

Hướng dẫn cách chèn biểu đồ, bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… được cập nhật liên tục hàng ngày. Bạn có thể dùng đoạn mã bên dưới nhúng vào bất kỳ chổ nào trên website/blog của bạn. Hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể Demo tại đây: Xem demo bảng giá vàng ở đây.

Mã nhúng giá vàng

Copy đoạn code bên dưới nhúng vào website của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thêm các mục sau.

Biểu đồ giá vàng

Để hiển thị biểu đồ giá vàng thì cần đặt thuộc tính show-chart=”true”
Để ẩn biểu đồ giá vàng thì cần đặt thuộc tính show-chart=”false” hoặc xóa luôn thuộc tính này.

<div id="gia-vang-viet-nam" show-chart="true"></div>
<script async src="https://cls.giavangvietnam.com/js/widget.js"></script>
Code nhúng biểu đồ giá vàng SJC
Code nhúng biểu đồ giá vàng SJC

Giá vàng trong nước

Để hiển thị giá vàng trong nước thì cần đặt thuộc tính show-prices=”sjc,pnj,doji,phuquy,btmc,mihong”
Bạn có thể sắp xếp hoặc chỉ hiển thị đơn vị giá vàng mong muốn bằng cách chỉnh lại show-prices.

  • sjc: Vàng SJC.
  • pnj: Vàng PNJ.
  • doji: Vàng DOJI.
  • phuquy: Vàng Phú Quý.
  • btmc: Vàng Bảo Tín Minh Châu.
  • mihong: Vàng Mi Hồng.
<div id="gia-vang-viet-nam" show-prices="sjc,pnj,doji,phuquy,btmc,mihong"></div>
<script async src="https://cls.giavangvietnam.com/js/widget.js"></script>
Code nhúng bảng giá vàng SJC
Code nhúng bảng giá vàng SJC

Giá vàng thế giới

Để hiển thị biểu đồ giá vàng thế giới thì cần đặt thuộc tính show-xauusd=”true”
Để ẩn biểu đồ giá vàng thì cần đặt thuộc tính show-xauusd=”false” hoặc xóa luôn thuộc tính này.

<div id="gia-vang-viet-nam" show-xauusd="true"></div>
<script async src="https://cls.giavangvietnam.com/js/widget.js"></script>
Code nhúng giá vàng thế giới
Code nhúng giá vàng thế giới

Bảng quy đổi giá vàng thế giới

Để hiển thị biểu đồ giá vàng thì cần đặt thuộc tính show-exchange=”true”
Để ẩn biểu đồ giá vàng thì cần đặt thuộc tính show-exchange=”false” hoặc xóa luôn thuộc tính này.

<div id="gia-vang-viet-nam" show-exchange="true"></div>
<script async src="https://cls.giavangvietnam.com/js/widget.js"></script>
Quy đổi vàng thế giới
Quy đổi vàng thế giới

Code nhúng hiển thị đầy đủ bảng giá vàng, biểu đồ SJC, giá vàng thế giới, bảng quy đổi giá vàng

<div id="gia-vang-viet-nam" show-chart="true" show-prices="sjc,pnj,doji,phuquy,btmc,mihong" show-xauusd="true" show-exchange="true"></div>
<script async src="https://cls.giavangvietnam.com/js/widget.js"></script>

Xem demo bảng giá vàng ở đây.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết hướng dẫn cách chèn biểu đồ, bảng giá vàng SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Minh Châu… vào website của bạn. Nếu có bất kỳ khó khăn hay lỗi nào trong lúc thực hiện, hãy để lại comment bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay.

4.8/5 - (1246 bình chọn)

4 Replies to “Hướng dẫn chèn giá vàng, biểu đồ giá vàng vào website”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *