Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại GiaVangVietNam.com

GiaVangVietNam thu thập thông tin cá nhân nào?

GiaVangVietNam không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

GiaVangVietNam.com sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://giavangvietnam.com

Việc sử dụng ‘Cookie’?

GiaVangVietNam.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Không thu thập thông tin khách truy cập nên GiaVangVietNam.com cũng không có bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Liên hệ với GiaVangVietNam.Com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến GiaVangVietNam.Com qua trang Liên Hệ.

4.7/5 - (94 bình chọn)